Zábava

Homo kynologicus

 

(popis výskyt, způsob života, etologie, potrava, rozmnožování, pohlavní dimorfismus)
Homo kynologikus čili člověk-kynolog je poměrně hojným poddruhem člověka rozumného(homo sapiens)

Popis:

Morfologické rozdíly mezi člověkem moudrým a kynologem jsou nepatrné. Výrazné odlišnosti zaznamenáme pouze v oblečení. Kynolog se nejčastěji vyskytuje v riflích, šusťákové soupravě, maskáčích, kraťasech a botaskách, ve společenském oděvu jen velmi sporadicky (např. na výstavách). Oblečení bývá obaleno odumřelými chlupy a bahnem.


Výskyt:

Zatímco Homo sapiens je takřka kosmopolit (tj. vyskytuje se hojně po celém světě), s kynologem se setkáme na výstavách, svodech, bonitacích, závodech, agility, kynologických cvičištích, střihačských soutěžích a v přírodě. Kynologové žijí ve smečkách.

Etologie (chování):

Kynologové jsou družní, hovorní (pokud se hovor týká psů), mají smysl pro humor a nebývají přemrštěně čistotní. K ostatním lidem se chovají nevšímavě, ale v případě verbálního nebo dokonce fyzického napadení okamžitě tvrdě zakročí. Zatvrzelému a agresivnímu odpůrci kynologie může být rozzuřený kynolog velmi nebezpečný, zejména je-li podpořen smečkou jedinců svého druhu, případně druhu Canis familiaris (pes domácí). K příslušníkům vlastního druhu jsou kynologové velmi přátelští, ochotně se podělí o potravu, nikoliv však o tituly na výstavě. Ve výstavním kruhu nebo v různých soutěžích se z kynologů stávají rivalové, kteří dovedou bojovat velmi tvrdě a ne vždy čestně. Třebaže jsou kynologové v jádru dobrosrdeční, nic je nepotěší tolik, jako když si konkurence koupí psa, kterému nenaroste zub.

Kynologové rádi fotografují. Důvodem je potřeba zdokumentovat krásu, případně výkon svých psů. Psy fotografují převážně ve výstavním postoji, visící na rukávu, případně obklopené získanými poháry. Často fotografují i psy svých soupeřů. Snímek exteriérově kvalitnějšího psa konkurence je pak příčinou kynologových depresí.


Způsob života:

Kynologové nejraději obývají osamoceně stojící objekty s velkým pozemkem. Mnoho kynologů je však vzhledem ke svým finančním možnostem nuceno žít i v oblastech hustě osídlených druhem Homo sapiens. Takoví kynologové jsou zpravidla nešťastní a frustrovaní, neboť okolní prostředí je omezuje v jejich přirozených potřebách, mezi něž patří např. život ve smečce, značkování teritoria a volný pohyb. Držení kynologů ve městech a na sídlištích lze bez nadsázky definovat jako týrání.

Obytné prostory kynologů se vyznačují charakteristickými rysy. Koberce (pokud se vyskytují), bývají skvrnité a nábytek je ohlodán, stejně jako dveře. Výška okusu odpovídá kohoutkové výšce chovaného plemene, stejně jako velikost stop na ložním prádle. Na zdech se hojně nacházejí krátery Ngorongoro. Veškeré bytové textilie jsou pokryty dlouhou, případně krátkou srstí. Jen výjimečně jsou bezsrsté, propadl -li kynolog kouzlu naháčů, pudlů, nebo jiných nelínajících plemen.

Navštíví-li kynologa průměrný příslušník druhu Homo sapiens, je šokován, uslintán, umazán a ochlupen. Jen obtížně si hledá místo na slunci, nebo lépe řečeno na sedací soupravě.
Ve všech obytných prostorách se hojně vyskytují pískací hamburgery, míčky, gumové slepice a kosti z buvolí kůže v různém stadiu rozžvýkanosti.

Koupelna kynologa je zavalena lahvičkami se šampony, kondicionery, balzámy, prostředky na růst srsti, proti lámavosti, proti statické elektřině, proti blechám, pro lesk srsti, na čištění očí, uší, zubů, na odstranění zacuchanin a na zvýraznění barev srsti, případně na odstranění nežádoucího barevného nádechu srsti. Hygienické prostředky samotného kynologa se omezují na mýdlo s jelenem a kartáček na zuby.

Pokud k obydlí kynologa patří pozemek, nese i on charakteristické rysy. Kolem řádného oplocení vedou bahnité stezky, na pozemku se nevyskytuje žádná živá drůbež a žádné záhony.

Samotnou kapitolou je dopravní prostředek kynologa, jeho osobní vůz. Obvykle bývá z pochopitelných důvodů typu kombi a v nákladovém prostoru se povalují vodítka, košíky, pešky či různé postroje. Auto je zřídkakdy umyto a jeho blatníky jsou často to jediné, co v blízkosti kynologa a jeho smečky dokázalo bez úhony vykvést. Na zadním skle nacházíme pak obvykle samolepku s rodinným miláčkem, takže před výstavou si stačí projít parkoviště a máme zhruba představu o zastoupení jednotlivých plemen. Automobilu nevěnuje kynolog žádnou zvláštní pozornost, protože pro něj neznamená skutečně nic jiného než dopravní prostředek.

Potrava:

Kynologové se zřídka vyskytují v místě svého trvalého bydliště, a tak se obvykle živí potravou dostupnou na kynologických akcích. Nejčastěji to jsou pikadory, bramboráky, langoše, kuřecí stehna, klobásy, zmrzlina a pivo. Ani doma nevěnují přípravě vlastní potravy zvláštní pozornost, zohledňují zejména finanční a časovou nenáročnost pokrmů.

Rozmnožování a pohlavní dimorfismus:

Skutečnost, že děti nelze vystavovat, používat k aportování kachen, ani zapřahat a i jejich základní výcvik je náročný a s nejistým výsledkem, je důvodem, proč samičky kynologů, kynoložky, mají jedno, maximálně dvě mláďata. Výchovou ve smečce je dán perfektní základ pro to, aby z dětí vyrostli dokonalí kynologové. Smečka zpočátku mládě kynologa bezvýhradně chrání, postupem času vychovává a vštěpuje mu základní pravidla slušného chování. Časem si mladý kynolog dokáže vybojovat v hierarchii smečky svou pozici a připravuje se tak na okamžik, kdy se stane, hned po rodičích, nejvýše postaveným jedincem. Matce - kynoložce, tak odpadá spousta práce a začíná se věnovat svému mláděti intenzivněji v okamžiku, kdy ho lze přihlásit na soutěž Junior handling, zasvěcovat ho do výcviku nebo úpravy psů.

Kynoložky se výrazně odlišují od samic druhu Homo sapiens. Sejdou-li se dvě ženy moudré, proberou spolu manžela, děti a Esmeraldu, sdělí si vzájemně nové recepty z časopisu Tina a na závěr se shodnou, že ta nová blůzička paní Vopršálkové je skutečně rozkošná. Dvě kynoložky spolu dovedou klábosit rovněž zcela neúnavně celé hodiny, ale obsah jejich rozhovoru je diametrálně odlišný. Téma "manžel" zcela vynechají, o dětech se zmíní jenom potud, pokud zaznamenaly nějaký kynologický úspěch a dále hovoří výhradně o tom, jak Aris (Chanel, Brit, Simon, Ayka) dopadli na výstavě (bonitaci, závodech), proberou receptury krmiv a vzájemně se shodnou na tom, že ta fena, co si Vopršálková přivezla z Dánska určitě nestojí za ty peníze, poněvadž je strmá na zadek (má reakci na střelbu, dlouhý chlupy, krátký chlupy, nebo světlý oko). Muži - kynologové diskutují o stejných tématech jako kynoložky, zatímco muži Homo sapiens hovoří výhradně o sexu, fotbale a politické situaci.
Žena kynoložka si nikdy nestěžuje, že nemá co na sebe, ale stěžuje si, že nemá co vystavovat, co cvičit nebo s čím závodit (všichni psi už mají všechny možné tituly a zkoušky, je třeba koupit nového, nebo si nechat štěně). Manžel kynoložky musí být srozuměn s tím, že když se vrátí z práce (a najde čirou náhodou manželku doma), na kuchyňském stole nestojí teplá večeře, ale pes a drahá polovička nesvírá v ruce vařečku, ale kartáč, nůžky nebo trimovací nůž. Jak už bylo výše uvedeno, kynoložky nesledují stupidní televizní seriály, ani nečtou slaboduché románky, ale po večerech studují odbornou kynologickou literaturu, ročenky, zpravodaje a katalogy. Znají perfektně rodokmeny a výsledky psů svých přátel ,ale dělá jim potíže vzpomenout si, jakého pohlaví jsou kamarádovy děti. Vaří levně, rychle, nepříliš chutně a málokdy. Jejich specialitou jsou chlupaté knedlíky, chlupatá sekaná a chlupatá polívka z pytlíku.

Pohlavní dimorfismus je u Homo kynologicus nevýrazný, protože příslušníci obou pohlaví se stejně oblékají a chovají. Pakliže kynoložka, nebo kynolog mají za životního partnera obyčejného příslušníka druhu Homo sapiens, nastává boj, který končí často rozvodem. Jen v ojedinělých případech lze udělat z obzvlášť tvárného jedince člověka moudrého kynologa, ale stojí to spoustu času, energie a nervů a mnohem lepší je se nežádoucího partnera zbavit a oženit či provdat se za kynologa.

Některé ambiciozní kynoložky si však záměrně pořizují manžely - nekynology. Důvodů je několik. Manžel - nekynolog nepředstavuje žádnou konkurenci v kruhu ani na závodech, nemá odlišný názor na výběr krycího psa (protože nemá žádný) a nezabírá si pro uspokojování svých kynologických potřeb nejnadějnější psy chovatelské stanice. Na druhou stranu s ním nelze rozumně pohovořit, neboť dysplazii považuje za plemeno a Junior handling za prodej štěňat. Když si pak kynoložka uvědomí, že takovýto manžel zabere v posteli stejně místa jako dospělý dobrman a sežere toho bezmála tolik jako sedmnáct čivav, nezřídka má chuť podat žádost o rozvod. Důvodem, proč to neudělá, bývá skutečnost, že potřebuje někoho, kdo by zvedal psy do vany, fungoval coby tažná síla při transportu výstavní klece a v neposlední řadě to všechno sponzoroval.

Druh Homo kynologicus se dále dělí na mnoho dalších řádů, např. Homo kynologicus var. drillus (člověk - výcvikář), Homo kynologicus var. musherus, Homo kynologicus var. agiliticus, atd. Řády se dělí na čeledě, lidově zvané např. ovčákáři, pudlaři, chrtaři, dogaři, atd. Některé čeledě mají své podčeledě, např. chrtaři se dále dělí na vipetáře, barzojáře, atd. Jednotlivé řády, čeledě a podčeledě se od sebe v maličkostech liší (výstroj, výskyt, chování), ale výše popsané základní rysy druhu Homo kynologicus jsou zachovány.
Příslušníci druhu Homo sapiens, kteří se povýšeně nazývají "normální lidé" pevně věří, že se jim podaří nejrůznějšími sankcemi a utlačováním kynology vyhubit a vytlačit na okraj společnosti. Navzdory jejich snahám nejsou kynologové ohroženým druhem. Jako jediní savci se dokáží rozmnožovat také nepohlavně, a to nákazou. K ní může dojít u kohokoliv (zejména u dětí a mládeže, a to i protikynologicky naočkované). Největší ohniska nákazy jsou na kynologických akcích.

AddThis

Jak poznáte pravého pejskaře?


 
Doma má víc psích pelíšků, žvýkacích hraček, obojků, vodítek, postrojů a přepravek na psy, víc než má psů……
 
Po setkání s jinými pejskaři si během třiceti sekund zapamatuje jméno psa, ale jméno majitele si nezapamatuje, dokud se s ním nesetká aspoň ještě čtyřikrát……
 
Nerozmýšlí se dvakrát nad tím, zda má dát svému psovi líznout zmrzliny ze svého kornoutku…..
 
Při každé příležitosti ukazuje fotoalba plná fotografií svých psů……..
 
Hovoří o svých pejscích jako jiný o svých dětech či vnoučatech……..
 
Pokud je připojen na internet, věnuje se vyhledávání novinek o psech všeobecně, o svém plemeni, prohlížením seznamů, fotografií, dotazů a odpovědí, chatů o psech, posloucháním zvuků, vyhledáváním chovatelských stanic a všeho co se týká psů………
 
Na svém pracovním stole, v peněžence a jinde má stovky obrázků svých psů, ale fotky jeho rodiny by musel pracně hledat…….
 
Nikdo nechce jezdit v jeho autě, protože všichni dobře vědí, že by potom byli samý chlup…..
 
Na každého pejska, kterého potká na ulici se usměje…..
 
Když sáhne do kapsy, vždycky mu vypadnou psí granulky, pamlsky a sáčky na sbírání hromádek….
 
Dříve než sám zasedne k jídlu, mají jeho pejsci plnou misku…..
 
Dlouze diskutuje s přáteli jak nejlépe zastřihnout psí drápky, ale on sám ještě nikdy nebyl na pedikúře ani manikúře…….
 
Knihovnu má přeplněnou knihami o psech a psích hrdinech…..
 
Za nejkrásnější okamžiky dne pokládá dobu strávenou se svým psem……
 
Svému psu nabídne postel i když ví, že bude spát při kraji na tvrdé hraně……
 
Dívá se na příšerné filmy jen proto, že se v masové scéně objeví asi na tři vteřiny jeho plemeno…..
 
Na všech šatech má psí chlupy, dokonce i v okamžiku kdy je má čerstvě vyprané, nebo si je nese z čistírny…….
 
Jediné na co se můžou všichni přátelé zeptat při setkání je otázka : Jak se mají psi ? nebo Kolik psů teď máte ?.........
 
Na svých novoročních přáních jsou jedině jeho psi (ostatní členové rodina jen zřídka)………

 

Výtězství Aleny Smolíkové v dogdancingu na Crufts

Murphyho zákony o psech I. (o venčení)

Nejvhodnější doba na procházku dle vašeho psa

Walkerův nátlakový zákon
Pes chce chodit na procházku zásadně tehdy, kdy se to naprosto nehodí vám.

Zákon změny denního režimu
Nejvhodnější dobou pro venčení psa je pro něj druhá až pátá hodina ranní, pokud v tu dobu spíte.

Zákon nočního bdění
Jste-li přes noc vzhůru, je pro psa nejvhodnější dobou pro venčení hodina, připadající na chvíli, kdy upadáte do hlubokého spánku.

Úzus prof. Cresta
Hluboký spánek je pro vaše zdraví a duševní pohodu zcela nezbytný.

Telekomunikační pravidlo
Během vaši bdělosti bude pes vyžadovat vycházku pouze tehdy, kdy čekáte na důležitý telefon.

Zákon mobility
Mobilní telefon nic neřeší. Pes touží jít na vycházku tam, kde nemá žádný mobilní telefon signál.

Bellův komentář k zákonu mobility
Pes bezpečně pozná, kde nemá žádný mobilní telefon signál.

Zákon přežití
Nečekáte-li žádný důležitý telefon, bude pes vyžadovat vycházku ve chvíli, kdy zasednete k důležité práci, na jejíž dokončení máte velmi, velmi málo času a na jejímž úspěšném splnění závisí vaše kariéra, případně život některého z členů vaší rodiny.
 
Zákon neshody v myšlení
Pod pojmem "pěkná procházka" si váš pes představuje něco zcela jiného než vy.

Freemanův dodatek
Především k pěkné procházce podle psí představy rozhodně nepatří vodítko.

Blindův zákon
Jediný pes, který se na vycházce chová zcela disciplinovaně, je pes slepecký.
 
Zákon absolutní poslušnosti
Chcete-li se zcela spolehlivě a jednou provždy vyvarovat všech komplikací, spojených s pobytem psa na volném prostranství, musíte vypít sklenku dřevitého lihu.

Poznámka ing. Brailla
Ale nestojí to za to.
 
Místa poměrně bezpečná pro procházku se psem

Zákon zamezení jistých rizik
Poměrně bezpečné je jít se psem na procházku do míst, kde se nevyskytují žádní jiní psi.

Vlastivědný zákon doc. Northa
Nejbližší místo od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi, jsou chmurné ledové pláně Antarktidy.

Výjimka doc. Northa
Nebereme-li ovšem v úvahu polární expedice se saněmi se psím spřežením.

Upřesnění zákona doc. Northa
Bereme-li v úvahu polární expedice se saněmi se psím spřežením, pak je nejbližším místem od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi jícen kterékoli činné sopky.

Northův zákon nepravděpodobnosti
Pravděpodobnost, že někdy budete venčit svého psa na chmurných ledových pláních Antarktidy či jícnu kterékoli činné sopky je mnohem menší než pravděpodobnost, že vyhrajete Jackpot Sportky.

Vyjádření ministerstva dopravy a spojů
Především ani do Antarktidy, ani k sopečným jícnům nejezdí pravidelná autobusová linka.

Shelterův zákon jistých rizik
Všechna ostatní místa pro procházku se psem bezpečná nejsou.
 
Chování psa na procházce po odepnutí vodítka

Bellův zákon o šíření zvuku
Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.

První dodatek k Bellovu zákonu
Tato hluchota se týká pouze vlnové frekvence vašeho hlasu.

Druhý dodatek k Bellovu zákonu
Jako protiváha se všechny ostatní zvuky slyšitelné psem zesílí. Zejména štěkot jiného psa, vzdáleného i kilometr a více, slyší pes zcela zřetelně.

Časové omezení Bellova zákona
Ztráta sluchu je dočasná - sluch se psovi vrátí, jakmile vyhládne nebo utrpí mnohočetná zranění v souboji s jiným psem.

Akční zákon
Pes utrpí zranění v souboji s jiným psem při nadpoloviční většině procházek.

Fressenův pohybový zákon
Pes vyhládne - dříve či později - na každé procházce.

Zákon povinného zabezpečení
Na procházku se psem je dobré odcházet s tlumokem naditým převážně masitou stravou.

Zákon zneužití cizí pomoci
Tato potrava je určena výhradně pro vašeho psa. Kdyby nebyl pohodlný, nesl by si ji raději sám.

Porterův dodatek
Každý pes je pohodlný a proto tlumok s masem musíte nosit vy.

Zákon spolehlivé pasti
Nemůžete-li se dovolat vašeho psa, otevřete tlumok, vyjměte z něj kus potravy a přivoňte k němu. Pes se objeví zhruba za 0,0001 vteřiny.

Zákon nutné obrany majetku
Pes se neobjeví ani tak proto, že by zmíral hlady, nýbrž proto, aby vám zabránil v další manipulaci s potrav
 
Zákony o následcích volně puštěného psa

Lureův zákon trojice
Pes vypuštěný volně do prostoru může směřovat ke třem cílům:
- k jinému psu nebo častěji feně,
- pohozené poživatině,
- něčemu hnusnému a smradlavému, v čem se vzápětí vyválí.

Dodatek kpt. Powerse
Zcela bezproblémová není ani jedna z výše uvedených variant.
 
Pes a jeho obliba válení se ve smradlavých věcech

Narazí-li váš pes na něco hnusného a smradlavého, vzápětí se v tom vyválí.

Foulova fekální trojice
Psi se nejčastěji válí:
- ve výkalech
- v hnoji
- v rozkládajícím se těle jiných živočichů

Zákon dr. Stinka
Všechno, v čem se pes vyválí, se z jeho srsti odstraňuje velmi těžko a z puchu, který odstraňování provází, se vám udělá vždycky špatně.

Zákon pachové úměry
Čím větší je vaše averze k určitému druhu zápachu, tím pravděpodobnější je, že si v něm bude pes libovat.
 
Pes a pohozené poživatiny

Konzumační zákon
Narazí-li váš pes na pohozenou poživatinu, okamžitě ji zkonzumuje.

Zákon konzumační absurdity
To, co může být pro vašeho psa poživatinou by mnohdy nejedli ani vězni v Gulagu.

Konzumační zákon schválnosti
Pes, jemuž se udělalo nevolno po konzumaci pohozené poživatiny, zvrací vždy až po vstupu do bytu.
 
Následky setkání psa s fenou

Zákon kompatibility pohlaví
Narazí-li váš pes na fenu, fena zrovna hárá.

Mastersův doplněk
Narazí-li váš pes na hárající fenu, jde o čistokrevnou šampiónku s bezchybným rodokmenem, nositelku mnoha ocenění ze zahraničních soutěží.

Zákon konspirační
Majitel feny, kterou váš pes zprznil, si vás vždycky najde.

Zákon nečekaného nálezu
Štěňata, pocházející z milostného vzplanutí vašeho psa a feny šampiónky najdete jednoho krásného dne v krabici přede dveřmi.

Zákon absolutního maxima
Z milostného setkání vašeho psa s fenkou šampiónkou vzejde největší možný počet štěňat, které nikdo nebude chtít ani zadarmo.

Fosterův povzdech
Maximální možný počet může být někdy i dvacet.

Zákon dědičného hříchu
Štěňata zrozená díky této mezalianci budou extrémně velká, extrémně žravá a extrémně nevzhledná.

Poznámka dr. Butchera
Ale stejně v sobě nikdy nenajdete dost sil je utratit.
 
Setkání psa s druhým psem a jeho následky

Zákon nutného boje
Narazí-li váš pes na jiného psa, popere se s ním.

Zákon ekonomického důsledku
Veterinář neošetří ani vašeho pokousaného psa, ani psa, kterého váš pes pokousal zadarmo.

Zákon dr. Watsona
Pokouše-li váš pes jiného psa, majitel jiného psa si vás vždycky najde.

První dodatek Watsonova zákona
Majitel pokousaného psa má nad vámi vždy fyzickou nebo společenskou převahu.

Druhý dodatek Watsonova zákona
Psy patřící bezbranným penzistům váš pes nechává bez povšimnutí.

Axiom klubu seniorů
Psi, patřící bezbranným penzistům, vašeho psa bez povšimnutí nenechají.

Zákon o proměně sil
Bezbranný penzista vám účet od veterináře neproplatí. Budete-li po něm proplacení účtu vyžadovat, přestane být bezbranný a v nejlepším možném případě vás přetáhne francouzskou holí.

McCarthyho zákon prokazatelné viny
Váš pes si VŽDYCKY začal, i když má náhubek, je mu patnáct let a poslední tři roky dostává jen tekutou stravu.
 
Zákony o psech a obojcích

Stringův zákon odolnosti
Odolá-li řetěz proti přetržení, neodolá obojek, k němuž je řetěz připevněn.

Zákon fyziologické změny
V případě nutnosti se dokáže objem psího krku a hlavy zmenšit až na polovinu.

Důsledek zákona fyziologické změny
Pes, jehož krk a hlava jsou zmenšeny na polovinu, se z obojku hravě vyvlékne.

Zákon omezené životnosti
Přiškrtíte-li psovi obojek tak, aby se z něj nemohl vyvléknout, pes se udusí.

Chokeův zákon věčnosti
Udušený pes setrvá na řetězu tak dlouho, jak jen si budete přát.

Nevýhoda Chokeova zákona
Problém je v tom, že udusit psa lze pouze trvale.