Výroční členská schůze

03.01.2011 17:05

Zveme všechny členy na výroční čelnskou schůzi, která proběhne v sobotu 15.1. od 14:00 v naší klubovně.