Členské příspěvky

23.01.2014 13:39

Členské příspěvky (650 Kč) na rok 2014 je možné platit na účet číslo 257623609/0300.

Jako variabilní symbol prosím uvádějte datum narození.