Hana Čápová

Hana Čápová

Psi: Danny Novterpod - BOM, Agáta Buranos Lobos - BOM a Barbie Frany Greis - NO

Zkoušky: Danny: ZOP, ZPU 1, ZPU 2, BH, FPr 1, FPr 2, FPr 3, IPO 1, IPO 2, IPO 3, FH 1, ZZO, ZM, ZPS 1,  ZPO 1, ZVV 1, ZVV 2, ZMT, T 1, OPT 1, OPT 2

               Agáta: ZZO

               Barbie: ZMT, T1, ZZO, ZM, ZPS 1, ZPO 1, ZVV 1, ZVV 2, BH, FPr 1, IPO 1, ZOP, ZPU 1, ZPU 2, OPT 1, OPT 2, OPT 3, FPr 2, FPr 3

Výstavy: Danny: Champion CZ, CAJC, 7x CAC, 2x CACIB, BOB, 3x r.CAC, 4x r.CACIB, ČKŠ, 3x VTO, 3x Krajský vítěz, Národní vítěz, VDH Cha.

Úspěchy: 2010: Danny: Chebský stopařský speciál (kategorie ZVV 1) - 1. místo

                                     Klubový závod (kategorie ZVV 1) - 3. místo

                2011: Barbie: tartový závod Sorkov (kategorie ZMT) - 1. místo a nejlepší obrana

                                      Klubový závod (kategorie ZM) - 2. místo

                          Danny: Klubový závod (kategorie ZVV 2) - 2. místo     

www.bo-malinois.webnode.cz